20/10/2021
Hydroizolace spodní stavby Vodotěsný beton Přísady do betonu Beton

Existují různé způsoby ochrany spodních staveb před vnikáním vody do konstrukce. Můžete použít vodonepropustný beton, vnitřní a vnější izolační materiály, nátěry a fólie, které však jednotlivě nemusí zaručit dokonalé utěsnění stavby. My si dnes představíme nejefektivnější systém pro stupně hydroizolace 1-3, nepohyblivé konstrukce a méně agresivní prostředí.

Bílá vana

bílá vana - hydroizolace spodní stavby

Bílá vana je komplexním systémem postupů od počátku plánování projektu, přes realizaci až po kontrolu hotové stavby. Koncept sestává z použití vodonepropustného betonu a utěsnění všech pracovních a dilatačních spár za pečlivého řízení vzniku trhlin.

Hlavní výhodou je snadná a rychlá výstavba. Bílá vana plní zároveň statickou a těsnicí funkci, čímž šetří materiálové náklady a čas na dodatečnou aplikaci hydroizolace. Systém je vhodný pro spodní stavby průmyslových i obytných budov, podzemních parkovacích ploch apod.

bílá vana - hydroizolace spodní stavby
bílá vana - hydroizolace spodní stavby
bílá vana - hydroizolace spodní stavby
bílá vana - hydroizolace spodní stavby

Speciální požadavky pro vodotěsnost bílé vany

 • návrh spodní stavby v jedné úrovni a v pravidelném čtvercovém nebo obdélníkovém tvaru
 • použití betonové směsi pro vodonepropustný beton (přísady do betonu pro zpomalování, redukci smrštění, blokátory pórů, superplastifikátory atd.)
 • zajištění homogenní tloušťky betonu, nejméně 30 cm, ve všech částech bílé vany
 • výpočet odpovídajícího množství ocelových výztuží zkušeným statikem
 • zajištění správného ukládání betonu (zabránění nestejnoměrnému namáhání, únikům, špatnému hutnění nebo segregaci betonu)
 • betononáž dilatačních celků v jednom kroku
 • řízení vzniku trhlin: max. povolená šířka 0,2 mm a zákaz prostupu trhliny celou tloušťkou konstrukce
 • návrh dilatačních a pracovních spár pro minimalizaci napětí – rozdělení konstrukce na pravidelné čtvercové části
 • utěsnění dilatací spárovými pásy nebo profily na bázi plastů
 • utěsnění pracovních spár a prostupů bobtnavými profily nebo tmely
 • záložní systém: injektážní hadičky

 

 

Produkty Sika a systémová řešení

 

Sika® ViscoCrete®

Plastifikátory a superplastifikátory pro snížení množství záměsové vody, zlepšení konzistence a pro zmenšení velikosti vzduchových pórů.

Sika® WT-200 P

Aktivní krystalizační a těsnicí přísada pro utěsnění pórů vůči pronikání vody.

SikaControl®-40

Přísada omezující smrštění betonu, omezuje vznik trhlin a prasklin během vytvrzování betonu.

Řada SikaFume®

Přísady založené na technologii Silikafume vykazující pucolánovou aktivitu pro snížení pórovitosti betonů.

Spárové pásy Sika®

Vnitřní nebo vnější spárové pásy, na bázi PVC nebo FPO, pro utěsnění konstrukcí a pohyblivých spár.

Tmel a těsnicí profily SikaSwell®

Řada těsnicích profilů a tmelu bobtnajících při kontaktu s vodou, vhodné pro utěsnění pracovních spár a prostupů (např. prostupy potrubí).

Injektážní hadičky SikaFuko®

Injektážní hadičky pro těsnění konstrukčních spár, i pro případnou opakovanou injektáž v případě pozdějšího pohybu konstrukce.

Systém Sikadur-Combiflex® SG

Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, schválený pro přímý styk s pitnou vodou.

Spárové pásy Tricosal®

Vnitřní nebo vnější spárové pásy pro velmi důkladnou hydroizolaci spár.