ELASTODEK 40 MEDIUM mineral

Modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií.

  • Izolace proti radonu
  • Vysoká tažnost (50%)
  • Elasticita
  • Neobsahuje nebezpečné látky
  • Výrobek splňuje požadavky normy ČSN 73 0605-1 (SVAP)