PARABIT AL+V S40

Asfaltový pás s nosnou vložkou z Al fólie, kašírované skelnou rohoží, na horním povrchu krytý jemnozrnným posypem a na spodním je opatřen spalitelnou fólií

  • Izolace proti radonu
  • Vysoká parotěsnost
  • Neobsahuje nebezpečné látky