1140 KVK Mozaiková omítka - 1,6 mm

Vnější omítka s organickým pojivem dle EN 15 824:2009, typ V2 a W3

  • speciální omítkovina s barveným plnivem na disperzní pojivové bázi
  • zrnitost 1,6 mm
  • vytváří kompaktní zatíranou vrstvu v tloušťce zrna
  • vyschlá omítková vrstva vykazuje vyšší difúzní odpor, není proto vhodná jako povrchová úprava podkladů s vyšší vlhkostí (riziko odmrzání v důsledku hromadění vlhkosti pod touto povrchovou úpravou)