SikaCreative Pro

SikaCreative Pro

Systém SikaCreative Pro vychází z estetických a materiálových vlastností systému SikaCreative a proto umožňuje vytvářet skutečně originální design. Systém je navíc doplněn o unikátní rohož, která významně zvyšuje útlum kročejového hluku.

SikaCreative Pro vytváří měkký a tichhý povrch. I proto je SikaCreative Pro ideální do frekventovaných veřejných prostor, stejně jako do veřejných i privátních prostor určených pro děti.