Nátěry

Sikagard® PoolCoat

Sikagard® PoolCoat je jednokomponentní, vodou ředitelný barevný ochranný nátěr na disperzní bázi s vysokou odolností proti vodě.

Sika® Poxitar® F

Sika® Poxitar® F je 2komponentní, odolný nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel, na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a antracenového oleje s minerálními plnivy.

Nízký obsah rozpouštědel dle Protective Coatings Directive of German Paint Industry Association (VdL-RL 04).