Sanace vlhkého zdiva a vzlínající vlhkosti

SikaMur® InjectoCream-100

SikaMur® InjectoCream-100 představuje nový systém možnosti ošetření vzlínající vlhkosti. SikaMur® InjectoCream-100 je vodoodpudivý krém dodávaný v 600 ml balení nebo 300ml kartuši. Pomocí jednoduché pistole je aplikován do několika otvorů vyvrtaných do zdiva, kde penetruje do vlhké části zdi a vytvoří vodoodpudivou bariéru (Damp-Proof Course, DPC) a zabraňuje dalšímu šíření vlhkosti. Aplikace nevyžaduje žádnou speciální injektážní pumpu.
SikaMur® InjectoCream-100 splňuje požadavky WTA Guideline 4-4-04/D “Injection of masonry in order to avoid capillary moisture content”.

SikaMur® (60)

SikaMur je 1-komp. vápenno-cementová omítka s vysokým obsahem mikropórů. Vyhovuje požadavkům EN 998-1 jako sanační malta pro použití na vlhké zdivo.

SikaTop® Seal-107

Těsnicí cementová stěrka určená pro hydroizolace SikaTop® Seal-107 je 2-komponentní stěrka s nízkým modulem pružnosti, na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilikou, s obsahem jemných plniv a speciálních přísad. Do stěrky lze vložit mřížkovou tkaninu ze skelných vláken odolných zásadám za účelem vyztužení. SikaTop® Seal-107 vyhovuje požadavkům EN 1504-2 pro povrchovou ochranu betonu.