Čistírny odpadních vod

Sikagard®-720 EpoCem®

Sikagard®-720 EpoCem® 3komponentní, epoxidem modifikovaná cementová, tixotropní, jemně strukturovaná malta pro vyrovnání a ukončení povrchu betonu, malty nebo kamene.

Sika® Poxitar® F

Sika® Poxitar® F je 2komponentní, odolný nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel, na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a antracenového oleje s minerálními plnivy.

Nízký obsah rozpouštědel dle Protective Coatings Directive of German Paint Industry Association (VdL-RL 04).

SikaCor®-277

SikaCor®-277 je 2komponentní, tixotropní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, určen na ocel a beton.

Nízký obsah rozpouštědel dle Protective Coatings Directive of German Paint Industry Association (VdL-RL 04).

Sika® Icoment®-520

Sika® Icoment®-520 je 2-komponentní hydraulicky tuhnoucí PCC malta. Tekutý komponent A je speciálně vyvinutá disperze a práškový komponent B obsahuje hydraulická pojiva a minerální plniva. Přidáním vody lze dosáhnout požadované zpracovatelnosti.

    

Sika® Icoment®-520, Komponent B, neobsahuje chromáty dle TRGS 613.

Sika Waterbar® AR-18

Spárové těsnicí pásy a profily z PVC pro těsnění pracovních a dilatačních spár v betonových konstrukcích. Různé tvary a typy podle způsobu použití. Odolné vůči chemikáliím, odpadním vodám i pro pitnou vodu. Pásy se spojují svařováním. Teplotní odolnost: -35°C až +55°C, průtažnost 300 %, pevnost v tahu 12,5 N/mm2. Barva: pásy do pracovních spár - šedé, do dilatačních spár - žluté.
Typy pásů: podle způsobu osazení :-vnitřní a vnější, podle typu těsněné spáry: pracovní a dilatační. Spojování pásů: svařováním (konce pásů se nataví a spojí), u některých typů pásů do pracovních spár i lepením na přesah. Známé také pod názvem Fugenband.

Sikaplan® WP 6110-15 H

Hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P. Určena pro izolace průmyslových nádrží a konstrukcí v rámci ochrany podzemních vod před znečištěním odpadními vodami, olejem, palivy apod. Vlastnosti: vysoce odolná stárnutí, odolná mikroorganismům, olejům, bitumenům, agresivní vodě apod.
Dodávané rozměry: tloušťka: 1,5; 2,0 mm, šířka role 2,0 m, barva RAL 2903.

Sikaplan® WT 6210-15 H

Nevyztužená hydroizolační fólie na bázi flexibilních polyolefínů FPO. Určená pro izolace uzavřených i otevřených nádrží, zásobníků, ČOV, kanálů apod. Vlastnosti: výborné mechanické vlasntosti, UV stabilní, odolává prorůstání kořenů, působení mikroorganismů, odpadním vodám, olejům a bitumenům.
Dodávané rozměry: tloušťka: 1,5; 2,0 mm, šířka role 2,0 m, barva RAL 9004.

SikaSwell® S-2

1komponentní bobtnající polyuretanový tmel, který bobtná při kontaktu s vodou a utěsní všechny typy spár a porušení v betonu.

QP Duroseal u. Gummi

Vodou bobtnající těsnící pásek na bázi akrylátu k těsnění pracovních spár, prostupů, prefabrikátů, kabelových vedení, vhodný pro napojování různých konstrukcí. Upevňuje se k podkladu pomocí lepidla/tmelu. Jednoduchá a rychlá aplikace.
Rozměry: šířka/výška = 20/5; 20/10; 20/15; 25/20 mm.