Hydroizolace mostovek

Sikagard®-186

Ochrana čerstvého betonu, penetrace mladého 7-denního betonu podle ZTV-BEL pod následné izolace asfaltovými nebo bitumenovými pásy a systémem Sikalastic 821 LV/822. Schváleno ŘSD pro izolaci mostních staveb. Spotřeba na 1 vrstvu: 0,3-0,5 kg/m2.
Čištění: Colma Cleaner.

Sikalastic®-810

Sikalastic®-810 je 2komponentní spojovací můstek na bázi polyuretanu vhodný pro různé systémy Sikalastic®. Vhodné k použití pokud byla překročena maximální čekací doba.

Sikalastic®-821 LV

Sikalastic®-821 LV je 2komponentní, elastická, trhliny přemosťující, rychle vytvrzující izolační vrstva na bázi polyuretanu. Je určena pouze pro strojní aplikaci.

Sikalastic®-822

Sikalastic®-822 je 2komponentní, trhliny překlenující, polyuretanová vrstva, pouze pro ruční zpracování.

Sikalastic®-823

Podkladní nátěr s rozpouštědly, na bázi kombinace rychle tuhnoucích synt. pryskyřic. Zlepšuje spojení mezi Sikalastic 821 LV, 822 a litým asfaltem. Odolný vůči bitumenům, mechanickému zatížení a vysoké teplotě až 250 °C. Spotřeba: 0,09-0,11 kg/m2.
Čištění: ředidlo C.

Sikalastic®-825

Rychle tvrdnoucí tekutá kotvicí membrána na bázi emulze bitumen/latex. Vhodná jako kotvicí vrstva pod horký asfalt, rychle vysychá, bez rozpouštědel, odolná vysokým teplotám při ukládání asfaltu, odolná zředěným kyselinám, solím, cementu a minerálům. Tixotropní konzistence vhodná pro práci na svislých plochách, lze aplikovat stříkáním.

Sika Ergodur®-500 Pro

Sika® Ergodur 500 Pro je 2-komponentní epoxidová pryskyřice, neplněná, bez
rozpouštědel. Podle ZTV-SIB, kap. 7, odst. 1.

2-komponentní epoxidová pryskyřice, reaktivní polymer, primer podle metody definované v ZTV-ING, část 7, sekce 1.