Hydroizolace mostovek

Sikagard®-186

Ochrana čerstvého betonu, penetrace mladého 7-denního betonu podle ZTV-BEL pod následné izolace asfaltovými nebo bitumenovými pásy a systémem Sikalastic 821 LV/822. Schváleno ŘSD pro izolaci mostních staveb. Spotřeba na 1 vrstvu: 0,3-0,5 kg/m2.
Čištění: Colma Cleaner.

Sikalastic®-810

Reaktivní pryskyřice na polyuretanové bázi bez rozpouštědel pro zlepšení spojení mezi jednotlivými vrstvami Sikalastic 821LV/ 822/830 N. Pro zlepšení přídržnosti při prodlevách mezi vrstvami membrán Sikalastic. Použití v oblasti dopravních a inženýrských staveb. Vždy ředit 15 % ředidla C.

Sikalastic®-821 LV

Tekutá, rychle tvrdnoucí, elastická izolační vrstva na bázi polyuretanu. Pouze pro strojní zpracování. Trvale pružná, přemosťuje trhliny. Pro zhotovení vodotěsných izolačních vrstev např. pod lité asfalty, utěsnění betonových ploch na mostech apod. Odolává solím, olejům, PHM, vysokým teplotám. Penetrace: Sikagard 186. Spotřeba: 0,988 kg/m2/mm. Minimální vrstva 2 mm.
Čištění: ředidlo C. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2.

Sikalastic®-822

Tekutá těsnicí izolační vrstva na bázi polyuretanu. Pouze pro ruční zpracování. Trvale pružná, překrývá trhlinky. Pro zhotovení vodotěsných izolačních vrstev a pro lokální opravy izolace Sikalastic 821 LV. Spotřeba: 1,33 kg/m2/mm.
Čištění: ředidlo C. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2.

Sikalastic®-823

Podkladní nátěr s rozpouštědly, na bázi kombinace rychle tuhnoucích synt. pryskyřic. Zlepšuje spojení mezi Sikalastic 821 LV, 822 a litým asfaltem. Odolný vůči bitumenům, mechanickému zatížení a vysoké teplotě až 250 °C. Spotřeba: 0,09-0,11 kg/m2.
Čištění: ředidlo C.

Sikalastic®-825

Rychle tvrdnoucí tekutá kotvicí membrána na bázi emulze bitumen/latex. Vhodná jako kotvicí vrstva pod horký asfalt, rychle vysychá, bez rozpouštědel, odolná vysokým teplotám při ukládání asfaltu, odolná zředěným kyselinám, solím, cementu a minerálům. Tixotropní konzistence vhodná pro práci na svislých plochách, lze aplikovat stříkáním.

Sika Ergodur®-500 Pro

Sika Ergodur 500 Pro se používá jako penetrace betonových mostovek inženýrských staveb, např. v oblasti mostů, nadzemních a podzemních garáží. Rovněž se používá jako pečetící vrstva pod izolační tavitelné pásy, pečetící vrstva na mladý 7 denní beton, impregnace čerstvého betonu pro mostovky a také jako epoxidová stěrka plněná křemičitým pískem.

Sika Ergodur®-500 SB

Sika Ergodur 500 SB používá jako penetrace betonových mostovek inženýrských staveb, např. v oblasti mostů, nadzemních a podzemních garáží. Rovněž se používá jako pečetící vrstva pod izolační tavitelné pásy a také jako škrábaná stěrka plněná křemičitým pískem. Rychle reagující.

Sika Ergodur®-500 S

Sika Ergodur 500 S se používá jako penetrace ocelových a betonových mostovek inženýrských staveb, např. v oblasti mostů, nadzemních a podzemních garáží.