Hydroizolace tunelů

Sikaplan® WP 1100-HL2

Vysoce kvalitní nevyztužená vícevrstvá hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P s vrchní žlutou signální vrstvou tloušťky 0,2 mm. Vhodná pro hydroizolaci podzemních staveb a specielně tunelů. Vlastnosti: odolnost vůči stárnutí, vysoká pevnost v tahu a protažení, propustná pro vodní páry, rozměrová stabilita, reakce na oheň, třída E.
Dodávané rozměry: tloušťka: 1,5; 2,0; 3,0 mm, šířka role 2,0 m.

Sikaplan® WP 2110-HL2

Vysoce kvalitní nevyztužená vícevrstvá hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P, obsahující retardéry hoření s vrchní žlutou signální vrstvou tloušťky 0,2 mm. Vhodná pro hydroizolaci podzemních staveb a specielně tunelů. Vlastnosti: odolnost vůči stárnutí, vysoká pevnost v tahu a protažení, propustná pro vodní páry, odolná podzemním vodám, mechanická odolnost, rozměrová stabilita, samozhášivá.
Dodávané rozměry: tloušťka: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm, šířka role 2,0 m.

Sika® - spárové pásy / těsnicí pásy

Spárové těsnicí pásy a profily z PVC pro těsnění pracovních a dilatačních spár v betonových konstrukcích. Různé tvary a typy podle způsobu použití. Odolné vůči chemikáliím, odpadním vodám i pro pitnou vodu. Pásy se spojují svařováním. Teplotní odolnost: -35°C až +55°C, průtažnost 300 %, pevnost v tahu 12,5 N/mm2. Barva: pásy do pracovních spár - šedé, do dilatačních spár - žluté.
Typy pásů: podle způsobu osazení :-vnitřní a vnější, podle typu těsněné spáry: pracovní a dilatační. Spojování pásů: svařováním (konce pásů se nataví a spojí), u některých typů pásů do pracovních spár i lepením na přesah. Známé také pod názvem Fugenband.

Sikadur® Combiflex SG

Vysoce pružná těsnicí fólie pro dodatečné utěsnění spár a trhlin. Vhodná pro konstrukce s velkým pohybem v pozemních, podzemních, tunelových stavbách i ve vodním hospodářství. Systém se skládá z fólie na bázi FPO v různé šířce a tloušťce a epoxidového lepidla Sikadur. Systém je schválený pro styk s pitnou vodou. Aplikace: na připravený podklad nanést lepidlo, přitlačit fólii a okraje fólie znovu překrýt lepidlem. Aktivace fólie není nutná! Spotřeba lepidla Sikadur:

~0,7 kg na 1 m fólie š. 10 cm

~1,0 kg na 1 m fólie š. 15 cm

~1,2 kg na 1 m fólie š. 20 cm

SikaSwell® S-2

Vodou bobtnající těsnicí tmel na bázi polyuretanu k těsnění pracovních spár a prostupů, vhodný pro napojování různých konstrukcí, k lepení profilů SikaSwell a SikaFuko Swell 1 k podkladu, ke spojování některých typů těsnicích spárových pásů (např. typy „V“ nebo „Forte“). Nanáší se na podklad aplikační pistolí s tryskou v trojúhelníkovém tvaru. Spotřeba podle velikosti profilu dané šířkou stěny konstrukce. Není vhodný pro pohyblivé, dilatační spáry.

SikaSwell®-A

Vodou bobtnající těsnící pásek na bázi akrylátu k těsnění pracovních spár, prostupů, prefabrikátů, kabelových vedení, vhodný pro napojování různých konstrukcí. Upevňuje se k podkladu pomocí lepidla/tmelu. Jednoduchá a rychlá aplikace.
Rozměry: šířka/výška = 20/5; 20/10; 20/15; 25/20 mm.