Hydroizolace tunelů

Sikaplan® WP 1100-15 HL

Sikaplan® WP 1100-15 HL je flexibilní, homogenní hydroizolační fólie se signální vrstvou, na bázi vysoce kvalitního polyvinylchloridu (PVC-P).

Sikaplan® WP 2110-15 HL

Vysoce kvalitní nevyztužená vícevrstvá hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P, obsahující retardéry hoření s vrchní žlutou signální vrstvou tloušťky 0,2 mm. Vhodná pro hydroizolaci podzemních staveb a specielně tunelů. Vlastnosti: odolnost vůči stárnutí, vysoká pevnost v tahu a protažení, propustná pro vodní páry, odolná podzemním vodám, mechanická odolnost, rozměrová stabilita, samozhášivá.
Dodávané rozměry: tloušťka: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm, šířka role 2,0 m.

Sika Waterbar® AR-18

Spárové těsnicí pásy a profily z PVC pro těsnění pracovních a dilatačních spár v betonových konstrukcích. Různé tvary a typy podle způsobu použití. Odolné vůči chemikáliím, odpadním vodám i pro pitnou vodu. Pásy se spojují svařováním. Teplotní odolnost: -35°C až +55°C, průtažnost 300 %, pevnost v tahu 12,5 N/mm2. Barva: pásy do pracovních spár - šedé, do dilatačních spár - žluté.
Typy pásů: podle způsobu osazení :-vnitřní a vnější, podle typu těsněné spáry: pracovní a dilatační. Spojování pásů: svařováním (konce pásů se nataví a spojí), u některých typů pásů do pracovních spár i lepením na přesah. Známé také pod názvem Fugenband.

SikaSwell® S-2

1komponentní bobtnající polyuretanový tmel, který bobtná při kontaktu s vodou a utěsní všechny typy spár a porušení v betonu.

QP Duroseal u. Gummi

Vodou bobtnající těsnící pásek na bázi akrylátu k těsnění pracovních spár, prostupů, prefabrikátů, kabelových vedení, vhodný pro napojování různých konstrukcí. Upevňuje se k podkladu pomocí lepidla/tmelu. Jednoduchá a rychlá aplikace.
Rozměry: šířka/výška = 20/5; 20/10; 20/15; 25/20 mm.