Ochrana proti vodě

Je hlavní oblastí působnosti společnosti Sika již od počátku její téměř stoleté působnosti. V současné době však izolace chápeme rozsáhleji, široká nabídka výrobků a řešení tak zaručují vysokou ochranu před pronikáním, vsakováním i vytékáním vody. Výhody řešení společnosti Sika je možno využít v mnoha oblastech jako například: pozemní a podzemní konstrukce, železniční a silniční tunely, mosty a parkovací domy, zásobníky pitné vody, nádrže a vany, bazény a jezírka.