Program Sika CarboDur® slouží jako pomůcka pro navrhování dodatečně instalovaných externích výztuží ve formě lamel a tkanin z uhlíkových vláken.

Software lze využít pro návrh ohybové a smykové výztuže - uhlíkových lamel, příložek a také pro výztuže sloupů pomocí ovinutí tkaninami.

 

  Postupy výpočtů použité v tomto programu vychází z věstníku Mezinárodní federace pro konstrukční beton – fib, číslo 14: „Návrh a využití externí lepené, vláknem zesílené polymerní výztuže pro konstrukce ze železobetonu.“ Doplňkové a pomocné výpočty jsou převzaty z evropské technické směrnice odpovídající české technické normě „ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí“ a také „ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.“

 

VÝHODY NOVÉHO SOFTWARU:

 • dostupný v českém jazyce
 • uživatelsky příjemné prostředí
 • zjednodušený systém vstupných dat a podrobná navigace v průběhu kalkulace – informace jsou zobrazovány na obrazovce společně s pomocnými nákresy a tipy
 • bezplatné užívání pro Sika zákazníky (potřebná jen registrace)
 • rozšířené funkce: ověření protipožární situace, ověření lepeného spoje, kompletní časti nosníků, různé typy betonářských ocelí
 • kompatibilní s Windows 8 a automatická aktualizace po připojení na internet
Stáhněte si nový software
Stáhněte si „Uživatelskou příručku“ k tomuto programu
 • poskytne vám návod na instalaci a aktivaci programu
 • poskytne vám návod na používání programu
 • provede vás procesem návrhu zesílení

 

Stáhněte si prospekt k Zesilování konstrukcí

Sika® CarboDur®, SikaWrap®

zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových kompozit

Video k systému Sika CarboDur®

Video k systému SikaWrap®