Pro usnadnění práce s novým programem Sika® CarboDur® FRP DESIGN SOFTWARE jsme pro Vás připravili následující videa:

ZESÍLENÍ SLOUPŮ: NORMÁLOVÉ ZATÍŽENÍ + OHYB

ZESÍLENÍ SLOUPŮ: NORMÁLOVÁ ZATÍŽENÍ

ZESÍLENÍ NOSNÍKŮ VE SMYKU

ZESÍLENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ V OHYBU

ZESÍLENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ V OHYBU (POMOCÍ NSM VÝZTUŽE)

ZESÍLENÍ PŘEDPJATÝCH NOSNÍKŮ