PROČ ZVOLIT PRO ZESILOVÁNÍ SYSTÉMY NA BÁZI UHLÍKOVÝCH VLÁKEN?

Zesilovací systémy na bázi uhlíkových vláken se vyznačují vynikajícím výkonem a spolehlivostí. Navíc nabízí nákladově a časově vysoce efektivní alternativu k tradičním vyztužovacím systémům.

Od osmdesátých let dvacátého století, kdy byly uhlíkové zesilovací prvky vyvinuty, se neustále vyvíjí různé metody, návrhy postupů a alternativy pro využívání tohoto druhu vyztužování konstrukcí, v současnosti i díky novým řešením pro opevňování prvků.

Nicméně, tyto nové možnosti mohou znamenat složité výpočetní postupy, což může být v mnoha situacích pro manuální návrh a výpočty obtížné.

VÝKONNÝ A SPOLEHLIVÝ SOFTWARE PRO MODERNÍ ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO KONSTRUKČNÍHO ZESILOVÁNÍ

Nový výpočetní program “Sika CarboDur® Software“ byl vyvinut jako uživatelsky přívětivý, profesionální návrhový nástroj, který poskytuje specializovaným projektantům příležitost k samostatnému navrhování optimálního řešení dodatečného vyztužování pomocí prvků z uhlíkových vláken, podle místně dostupného sortimentu výztužných prvků:

 • Sika® CarboDur® lamely pro externí nebo blízko povrchu instalované aplikace (NSM).
 • SikaWrap® tkaniny a vláknové šňůry/kotvy.
 • Sika® CarboDur® BC Rods – uhlíkové tyče.
 • Sika CarboStress® systém pro předepínání výztužných lamel.
 • Sika CarboShear L - lamelové tvarovky pro využití jako smyková výztuž.

JEDNODUŠE, BEZPEČNĚ, PROFESIONÁLNĚ

Sika® CarboDur® návrhový program je lokálně přizpůsobitelný mezinárodní software, který poskytuje automatické výpočty v několika jednoduchých krocích.

Uživatel řídí a kontroluje všechny procesy a je plně informován o všech parametrech, výsledcích a ověřeních prováděných v průběhu celého procesu návrhu a výpočtů.

 

SLOŽITÉ VÝPOČTY V MINIMÁLNÍM ČASE, VČETNĚ:

 • Pilíře vystavené normálovému zatížení a normálovému zatížení současně s namáháním na ohyb.
 • Vyztužené nebo předpjaté nosníky namáhané na ohyb.
 • Smykové zesilování nosníků/sloupů.
 • Stanovení požární odolnosti prvku (k dispozici pro Eurokódy).
 • Na základě mezinárodních stavebních předpisů:

  ACI 440.2R-08 a ACI 318-14

  TR55 a EUROKÓD 2

  SIA 166 a SIA 262: 2013, atd.

 • Aktualizace v pravidelných intervalech
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní
 • K dispozici v různých jazycích včetně češtiny
 • Program je poskytován ZDARMA

STÁHNĚTE SI ZDARMA NOVÝ „SIKA CARBODUR® FRP SOFTWARE“

10. 5. 2018 vyšla nová verze softwaru. Program vypadá stejně, avšak jsou v něm důležité úpravy technických dat. V případě, že máte starou verzi výpočtového programu, tento nelze automaticky aktualizovat a je třeba jej odinstalovat. Nový program, verzi 4.5, si můžete stáhnout a nainstalovat zde.


… ale nejprve si prosím, pozorně přečtěte:


Tento software a výsledky získané z jeho použití jsou určeny výhradněpro použití profesionálními uživateli s odbornými znalostmi v oblasti zamýšleného použití.  Uživatelé musí provést nezávislé ověření výsledků před jakýmkoli jejich použitím a vzít v úvahu stav místa a aplikační podmínky, produktové listy a produktovou literaturu, nejnovější technické poznatky, stejně jako v místě platné normy a předpisy.

Přečetl/a jsem, rozumím a souhlasím s výše uvedenými ustanoveními, což potvrzuji kliknutím níže.

STÁHNĚTE SI UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU K NOVÉMU „SIKA CARBODUR® FRP SOFTWARE“

Manuál obsahuje:

 • návod na instalaci a aktivaci programu
 • návod na používání programu
 • průvodce procesem návrhu zesílení
další materiály ke stažení

KATALOG:

 • Komplexní řešení pro zesilování konstrukcí (přehled systémů Sika CarboDur® a SikaWrap®)

 

METODICKÉ PŘÍRUČKY:

 • Metodika návrhu a aplikace uhlíkových lamel Sika CarboDur®
 • Aplikace výztužných tkanin SikaWrap®
 • Metodická příručka SikaWrap® FX
 • Aplikace blízko povrchu instalovaných uhlíkových tyčí Sika CarboDur® BC
Technická dokumentace k výrobkům

Stáhněte si technické listy produktů ze skupin:

 • Sika CarboDur®
 • SikaWrap®