Uhlíkové CFRP lamely a tyče

Sika® CarboDur® Rods

Tyče Sika® CarboDur® BC Rods jsou vyrobeny z tažených uhlíkových vláken (CFRP) s kruhovým příčným průřezem pro zesilování betonových, dřevěných
a zděných konstrukcí.
Tyče Sika® CarboDur® BC Rods se vlepují do předem připravených drážek pomocí lepidel:
- epoxidová lepidla Sikadur®-30 nebo Sikadur®-330 při běžných aplikačních
   teplotách
- epoxidová pryskyřice Sikadur®-30 LP při vyšších aplikačních teplotách
- epoxidové lepidlo Sikadur®-300 pro svislé aplikace
- lepidla v kartuších Sikadur®-33 a Sika® AnchorFix®-3+
Tyče Sika® CarboDur® BC Rods mohou být použity pro upevnění tkanin SikaWrap®, kde je vyžadováno upevnění přímo do betonu nebo do zdiva.

Sika® CarboDur® M

Sika® CarboDur® M jsou lamely z tažených uhlíkových vláken (CFRC) vyztužených polymery, určené pro zesilování betonových, dřevěných, zděných, ocelových a vláknem vyztužených konstrukcí.
Lamely Sika® CarboDur® M se lepí na konstrukci jako externí zesílení pomocí epoxidového lepidla Sikadur®-30 (při běžných aplikačních teplotách) nebo pomocí epoxidového lepidla Sikadur®-30 LP (při vyšších aplikačních a provozních teplotách).
Detailní informace o lepidlech naleznete v příslušných technických listech.

Sika® CarboDur® S

Sika® CarboDur® S jsou lamely z tažených uhlíkových vláken (CFRC) vyztužených polymery, určené pro zesilování betonových, dřevěných, zděných, ocelových a vláknem vyztužených konstrukcí.
Lamely Sika® CarboDur® S se lepí na konstrukci jako externí zesílení pomocí epoxidového lepidla Sikadur®-30 (při běžných aplikačních teplotách) nebo pomocí epoxidového lepidla Sikadur®-30 LP (při vyšších aplikačních a provozních teplotách).
Detailní informace o lepidlech naleznete v příslušných technických listech.