Uhlíkové CFRP lamely a tyče

Sika® CarboDur® Rods

Tyče Sika® CarboDur® BC Rods jsou vyrobeny z tažených uhlíkových vláken (CFRP) s kruhovým příčným průřezem pro zesilování betonových, dřevěných
a zděných konstrukcí.
Tyče Sika® CarboDur® BC Rods se vlepují do předem připravených drážek pomocí lepidel:
- epoxidová lepidla Sikadur®-30 nebo Sikadur®-330 při běžných aplikačních
   teplotách
- epoxidová pryskyřice Sikadur®-30 LP při vyšších aplikačních teplotách
- epoxidové lepidlo Sikadur®-300 pro svislé aplikace
- lepidla v kartuších Sikadur®-33 a Sika® AnchorFix®-3+
Tyče Sika® CarboDur® BC Rods mohou být použity pro upevnění tkanin SikaWrap®, kde je vyžadováno upevnění přímo do betonu nebo do zdiva.

Sika® CarboDur® M

Uhlíkové lamely s vysokou pevností v tahu pro externí zesilování betonových, dřevěných i kovových konstrukcí. Použití: při zvýšení užitného zatížení, zesilování stropů, při změně zatížení konstrukce, při opravě chyb v návrhu apod.
Navrhování lamel: pouze na základě statického výpočtu. Výpočtové programy k dispozici na vyžádání.

Sika® CarboDur® S

Uhlíkové lamely s vysokou pevností v tahu pro externí zesilování betonových, dřevěných i kovových konstrukcí. Použití: při zvýšení užitného zatížení, zesilování stropů, při změně zatížení konstrukce, při opravě chyb v návrhu apod.Navrhování lamel: pouze na základě statického výpočtu. Výpočtové programy k dispozici na vyžádání.