Mezivrstvy

Sarnavap® 500E

Parotěsná vrstva z PE bez vyztužení pro oddělení konstrukcí na plochých střechách. Vlastnosti: snadná a rychlá instalace, pružná i za nízkých teplot, konstatní difuze, recyklovatelná. Dodávané rozměry: Sarnavap 500E; tl. 0,15 mm, obj. 145 g/m2, šířka role 5,0 m, délka role 25 m

Sarnavap® 1000E

Parotěsná vrstva z LDPE bez vyztužení pro oddělení konstrukcí na plochých střechách. Vlastnosti: snadná a rychlá instalace, pružná i za nízkých teplot, konstatní difuze, recyklovatelná. Dodávané rozměry: Sarnavap 1000E; tl. 0,2 mm, obj. 195 g/m2, šířka role 5,0 m, délka role 25 m

Sarnavap® 2000E

Parotěsná vrstva z LDPE bez vyztužení pro oddělení konstrukcí na plochých střechách. Vlastnosti: snadná a rychlá instalace, pružná i za nízkých teplot, konstatní difuze, recyklovatelná. Dodávané rozměry: Sarnavap 2000E; tl. 0,225 mm, obj. 220 g/m2, šířka role 4,0 m, délka role 25 m

Drainage Layer 30

Drenážní vrstva ze spojených PE pěnových útržků s uzavřenými póry, na vrchní straně opatřená polyesterovou tkaninou. Vlastnosti: drenářní, ochranná a filtrační vrstva, snadno se řeže, vhodná i na střechy se sklonem, nežloutne, vysoká propustnost vody, odpovídající pevnost v tlaku, recyklovatelná Dodávané rozměry: Drainage Layer 30; tl. 25 mm, šířka 2,25 m, délka 1,0 m

S-Felt VS 140

Filtrační vrstva z polypropylenové tkaniny. Pro oddělení vegetační vrstvy od tepelné izolace u obrácených střech. Vlastnosti: odolná bitumenům, mikroorganismům, alkáliím, recyklovatelná Dodávané rozměry: S-Felt VS 140; tl. 0,5 mm, obj. 140 g/m2, šířka role 2,0 m, délka role 50 m

S-Felt GK 400

Ochranná a protiskluzná vrstva z polypropylenové tkaniny. Pro oddělení střešní fólie a dlažby nebo jiného přitížení. Vlastnosti: odolná bitumenům, kyselinám, recyklovatelná Dodávané rozměry: S-Felt GK 400; tl, 0,5 mm, obj. 140 g/m2, šířka role 2,0 m, délka role 50 m

S-Glass Fleece-120

Separační vrstva ze skelné tkaniny. Pro oddělení střeších fólií od nekompatibilních podkladů jako je např. polystyrén Vlastnosti: nerozkládá se, dlouhá životnost, snadná aplikace, recyklovatelná Dodávané rozměry: S-Glass Fleece 120; tl, 0,7 mm, obj. 120 g/m2, šířka role 2,0 m, délka role 100 m

S-Felt T 300

Separační, vyrovnávací a ochranná vrstva z polyesterové tkaniny. Pro oddělení střeších fólií od nekompatibilních podkladů jako jsou např. bitumeny. Vlastnosti: UV stabilní, odolná bitumenům, mikroorganismům s možností mechanického kotvení, recyklovatelná Dodávané rozměry: S-Felt T 300; tl. 2,5 mm, obj. 300 g/m2, šířka role 2,0 m, délka role 50 m

S-Felt A 300

Vyrovnávací a ochranná vrstva z polypropylenové tkaniny. Pro oddělení střeších fólií od nerovných podkladů jako je např. beton. Vlastnosti: odolná bitumenům, mikroorganismům, recyklovatelná Dodávané rozměry: S-Felt A 300; tl. 1,9 mm, obj. 300 g/m2, šířka role 2,0 m, délka role 50 m