Mezivrstvy

Sarnavap®-500 E

Sarnavap®-500 E je nevyztužená parozábrana na bázi polyetylenu (PE),

Sarnavap®-1000 E

Sarnavap®-1000 E je nevyztužená parozábrana na bázi polyetylenu (PE).

Sarnavap®-2000 E

Sarnavap®-2000 E je nevyztužená parozábrana na bázi polyetylenu (PE).

Drainage Layer 25

Drenážní vrstva ze spojených PE pěnových útržků s uzavřenými póry, na vrchní straně opatřená polyesterovou tkaninou. Vlastnosti: drenářní, ochranná a filtrační vrstva, snadno se řeže, vhodná i na střechy se sklonem, nežloutne, vysoká propustnost vody, odpovídající pevnost v tlaku, recyklovatelná Dodávané rozměry: Drainage Layer 30; tl. 25 mm, šířka 2,25 m, délka 1,0 m

S-Felt VS-140

Filtrační vrstva z polypropylenové tkaniny. Pro oddělení vegetační vrstvy od tepelné izolace u obrácených střech. Vlastnosti: odolná bitumenům, mikroorganismům, alkáliím, recyklovatelná Dodávané rozměry: S-Felt VS 140; tl. 0,5 mm, obj. 140 g/m2, šířka role 2,0 m, délka role 50 m

S-Felt GK-400

Ochranná a protiskluzná vrstva z polypropylenové tkaniny. Pro oddělení střešní fólie a dlažby nebo jiného přitížení. Vlastnosti: odolná bitumenům, kyselinám, recyklovatelná Dodávané rozměry: S-Felt GK 400; tl, 0,5 mm, obj. 140 g/m2, šířka role 2,0 m, délka role 50 m

S-Glass Fleece-120

Separační vrstva ze skelné tkaniny. Pro oddělení střeších fólií od nekompatibilních podkladů jako je např. polystyrén Vlastnosti: nerozkládá se, dlouhá životnost, snadná aplikace, recyklovatelná Dodávané rozměry: S-Glass Fleece 120; tl, 0,7 mm, obj. 120 g/m2, šířka role 2,0 m, délka role 100 m

S-Felt T-300

Separační, vyrovnávací a ochranná vrstva z polyesterové tkaniny. Pro oddělení střeších fólií od nekompatibilních podkladů jako jsou např. bitumeny. Vlastnosti: UV stabilní, odolná bitumenům, mikroorganismům s možností mechanického kotvení, recyklovatelná Dodávané rozměry: S-Felt T 300; tl. 2,5 mm, obj. 300 g/m2, šířka role 2,0 m, délka role 50 m

S-Felt A-300

Vyrovnávací a ochranná vrstva z polypropylenové tkaniny. Pro oddělení střeších fólií od nerovných podkladů jako je např. beton. Vlastnosti: odolná bitumenům, mikroorganismům, recyklovatelná Dodávané rozměry: S-Felt A 300; tl. 1,9 mm, obj. 300 g/m2, šířka role 2,0 m, délka role 50 m