Hygienické nátěry

Sikagard®-203 W

Barevný nátěr na bázi akrylátové pryskyřice pro mezivrstvy a pečeticí vrstvy, které obsahují organické biocidy. Vhodný na vnitřní stěny a stropy ve farmaceutickém a lékařském provozu, potravinářském a nápojovém průmyslu, do nemocnic, kuchyní, věznic atd.
Aplikace: moherovým válečkem, stětcem nebo stříkacím zařízením. Spotřeba: cca 0,35 kg/m2, závisí na skladbě systému.