Polyuretanové pěny

Sika® Injection-20

Silně expandující polyuretanová injektážní hmota pro dočasné utěsnění průsaků vody. Reakcí s vodou silně expanduje (35x) a dočasně utěsní trhlinu. Vydatnost: 1 kg Sika Injektion 20 = cca 37 l těsnící pěny. Míchací poměr: 9:1. Reakci lze zkrátit použitím 0,5-5% urychlovače. Čištění: Colma Cleaner.

Sika® Injection-101 RC

Sika® Injection-101 RC je nízkoviskózní, elastická polyuretanová injektážní pěnová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel, reaguje s vodou, rychle vytvrzuje v hustou pružnou pěnu s jemnou pórovitou strukturou.

Sika® Injection-105 RC

Nízko viskozní rychle expandující polyuretanová injektážní hmota, bez rozpouštědel. Expanduje až 15x a vytváří pružnou pěnu s jemnou strukturou, vytvrzuje po kontaktu s vodou a poskytuje dočasné utěsnění průsaku v konstrukci. Reakce nastává přibližně 19 s po kontaktu s vodou, a lze ji urychlit přidáním až 5 % urychlovače.