Polyuretanové pryskyřice

Sika® Injection-201 CE

Sika® Injection-201 CE je elastická polyuretanová injektážní pryskyřice bez obsahu rozpouštědel s velmi nízkou viskozitou. Při kontaktu s vodou vytvrzuje v elastickou jednotnou těsnou hmotu (elastická a flexibilní) s uzavřenými póry.

Sika® Injection-203

Pružná polyuretanová pryskyřice s nízkou viskozitou, bez rozpouštědel. V konstrukci expanduje a vytváří pružnou uzavřenou vodotěsnou strukturu. Je určena pro trvalé utěsnění spár a trhlin s možností mírného pohybu. Po vytvrzení je chemicky odolná, reakci lze urychlit přidáním 0,5 - 5,0 % urychlovače.