Polyuretanové pryskyřice

Sika® Injection-201 CE

Pružná polyuretanová pryskyřice s velmi nízkou viskozitou, bez rozpouštědel. Po kontaktu s vodou expanduje a vytváří pružnou uzavřenou vodotěsnou strukturu. Je určena pro trvalé utěsnění spár a trhlin s možností mírného pohybu. Po vytvrzení je chemicky odolná, reakci lze rychlit přidáním 0,5-5,0 % urychlovače.

Sika® Injection-203

Pružná polyuretanová pryskyřice s nízkou viskozitou, bez rozpouštědel. V konstrukci expanduje a vytváří pružnou uzavřenou vodotěsnou strukturu. Je určena pro trvalé utěsnění spár a trhlin s možností mírného pohybu. Po vytvrzení je chemicky odolná, reakci lze urychlit přidáním 0,5 - 5,0 % urychlovače.