Vodotěsnicí přísady

Sikalite®

Těsnicí a provzdušňovací přísada zajišťující vodotěsnost fasádních a stěnových omítek, spárovacích hmot, cementových potěrů, malt a betonu. Míchá se s pískem a cementem, voda se přidává nakonec. Dávkování: 2 % hmotnosti cementu. Spotřeba: 0,1-0,15 kg/m2/10 mm.

Sika® Waterproofer

Přísada do betonu a cementových malt zvyšující vodotěsnost betonu, odolnost proti mrazu a posypovým solím. Snižuje nasákavost a propustnost výsledného betonu nebo maltové směsi. Přísada zlepšuje také zpracovatelnost a soudržnost směsi. Omezuje tvorbu výkvětů a tvorbu smršťovacích trhlin.
Dávkování: 200 ml přísady na 25 kg cementu.

Sika® MiniPack Waterplug

Rychletuhnoucí malta k utěsnění silně vlhkých míst a průvalů vody v betonu a skále. Míchá se s vodou a slouží k ucpání a utěsnění průvalů vody nebo k běžnému utěsnění trhlin a spár.