Zálivkové hmoty na bázi pryskyřic

Sikadur®-12 Pronto

Zálivková malta na bázi metakrylátů s extrémně krátkou dobou vytvrzení a vysokou počáteční pevností určená k podlévání strojů, mostních ložisek a k rychlým opravám. Zpracovatelnost i při teplotách pod bodem mrazu. Nutný suchý podklad. Síla vrstvy: 5-30 mm. Spotřeba: 2,1 kg/m2. Čištění: Colma Cleaner.

Sikadur®-42

Opravná a zalévací malta na bázi epoxidové pryskyřice s vysokými pevnostmi. Pro teploty v rozsahu +5 °C až +30 °C. Vhodná pro podlévání mostních ložisek, základů strojů, kotvení výztuží apod. Nesmršťuje se. Splňuje požadavky EN 1504-6. Síla vrstvy: 12-50 mm. Spotřeba: 2,14 kg/m2/mm.
Čištění: Colma Cleaner.

Sika® Intraplast® EP

Intraplast® EP je prášková injektážní přísada se silným ztekuťujícím a expandujícím účinkem. Vyhovuje požadavkům ČSN EN 934-4:2010 Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely.