Zálivkové hmoty na bázi cementu

SikaGrout®-210

SikaGrout®-210 je 1-komponentní hotová směs na cementové bázi se zušlechťujícími přísadami. Expanzní účinek i za nižších teplot (pod 15°C).

SikaGrout®-212

SikaGrout®-212 je 1komponentní, tekutá zálivková hmota, s nízkým smrštěním a expanzním účinkem, připravena ihned k míchání. SikaGrout®-212 splňuje  požadavky na výrobky pro kotvení a zesilování betonu zabudováním ocelových výztužných prutů podle ČSN EN 1504-6 a i požadavky třídy R4 podle ČSN EN 1504-3.

SikaGrout®-311

SikaGrout®-311 je 1-komponentní, zálivková hmota s cementovým pojivem velmi tekuté konzistence,

s expanzními vlastnostmi a s nízkým smrštěním

SikaGrout®-314

SikaGrout®-314 je 1komponentní, zálivková hmota na bázi cementu, připravená ihned k použití, vysoce tekutá s expanzními účinky a omezeným smrštěním.

SikaGrout®-318

SikaGrout®-318 je 1komponentní, zálivková hmota na bázi cementu, připravená ihned k použití, vysoce tekutá s expanzními účinky a omezeným smrštěním.