Podkladní nátěry

Sikafloor®-156

Sikafloor®-156 je 2komponentní, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice.
Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody "Deutsche Bauchemie”.

Sikafloor®-155 WN

Sikafloor®-155 WN je penetrační nátěr na bázi vodou ředitelné pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel.

Sikafloor®-159

Sikafloor®-159 je 2komponentní, rychle vytvrzující, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice.
Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody "Deutsche Bauchemie”.

Sikafloor®-161

Sikafloor®-161 je ekonomická, 2komponentní, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice. 

Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody "Deutsche Bauchemie”.

Sikafloor®-13 Pronto

Sikafloor®-13 Pronto je 2komponentní, nízkoviskózní, rychle vytvrzující penetrace na bázi reaktivních akrylových pryskyřic, součást systému Sikafloor®-Pronto.

Sikafloor® EpoCem® Modul

Penetrace a impregnace na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice. Penetrace na minerální podklady pro následné povrstvení materiály Sikafloor-81/-82 EpoCem a impregnace betonových povrchů. Dobrá snášenlivost s mladými a vlhkými betony. Nanáší se válečkem nebo štětcem. Míchací poměr, hmotnostně: (A : B) = 1,14 : 2,86. Spotřeba : 0,2-0,3 kg/m2 na 1 vrstvu.
Čištění: nevytvrzený materiál lze odstranit vodou.

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® je 3komponentní nátěrový materiál, s cementovým pojivem, zušlechtěný epoxidem na ochranu výztuže proti korozi, rovněž může být použit jako pevnostní můstek.

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® vyhovuje požadavkům dle EN 1504-7.

Sika® Level-01 Primer

Akrylátová penetrace a nátěr na minerální podklady Sika® Level-01 Primer je 1-komponentní, vodou ředitelná akrylátová disperze, vhodná jako penetrace minerálních podkladů před nanesením cementové, sádrové, či anhydritové stěrky. Nižší viskozita výrobku je důsledkem použití nové generace polymerů s výrazně nižším obsahem těkavých organických látek (VOC).

SikaBond® Rapid DPM

SikaBond® Rapid DPM je 1komponentní penetrace na bázi polyuretanové pryskyřice.

Sikafloor®-2420

Sikafloor®-2420 je 2komponentní impregnace a penetrační nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s obsahem rozpouštědel.