Stěny

Sikagard®-750 Deco EpoCem®

Sikagard®-750 Deco EpoCem®je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková hmota pro strukturované podlahy a povrstvení stěn.

Sikafloor®-375

Sikafloor®-375 je 2komponentní, nízkoviskózní, houževnatě elastická polyuretanová pryskyřice, přemosťující trhliny, bez obsahu rozpouštědel.

Sikagard® WallCoat

Barevný ochranný nátěr na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice. Vhodný na beton a cementové podklady ve skladech, potravinářském a chemickém průmyslu, v tunelech, laboratořích, v „čistých provozech“ atp.. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Snadná údržba a dekontaminace. Poměr míchání: A : B = 73 : 27 (hmotnostně). Aplikace: válečkem a airless stříkáním. Spotřeba: 0,15-0,25 kg/m2 (2-3 vrstvy).

Sikagard® WallCoat N

Sikagard® WallCoat N je 2komponentní, barevná, epoxidová pryskyřice na vodní bázi.