Obchodní a obytné prostory

SikaDecor®

SikaDecor® je 1komponentní, finální, barevný, cementový, samonivelační, dekorativní podlahový potěr pro vnitřní použití splnující požadavky ČSN EN 13813 na potěrové materiály a podlahové potěry: CT–C35–F7– AR0,5-B1,5. Po ošetrení těsnicím nástřikem vznikne atraktivní, vysoce trvanlivý povrch odolný vůči opotřebení.

Sikagard®-750 Deco EpoCem®

Sikagard®-750 Deco EpoCem®je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková hmota pro strukturované podlahy a povrstvení stěn.

Sikafloor®-305 W

Sikafloor®-305 W je 2komponentní, barevná, matná polyuretanová pečeticí vrstva, s nízkým obsahem VOC, na bázi vody.

Sikafloor®-326

Houževnatá stěrka na bázi PU pryskyřic bez rozpouštědel se schopností překlenování trhlin. Vhodná jako hladká nebo prosypávaná stěrka do průmyslových hal, dílen, skladů, chladíren a mrazíren a mokrých provozů. Protiskluzná s dobrou chem. odolností. Penetrace: Sikafloor-156/-161. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B) = 73 : 27. Spotřeba : dle způsobu použití, viz technický list.
Čištění: Ředidlo Sika, typ C

Sikafloor®-330

Sikafloor®-330 je 2komponentní, pružná, polyuretanová pryskyřice se samonivelačními schopnostmi, s velmi nízkým obsahem VOC, bez rozpouštědel.

Sikafloor®-304 W

Sikafloor®-304 W je 2komponentní polyuretanová, uzavírací vrstva s matným vzhledem, s nízkým obsahem VOC, na bázi vody.

Sikafloor®-2600

Sikafloor®-2600 je 2komponentní, bezrozpouštědlové, barevné pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, pro zhotovení samonivelačních podlahových nátěrů.

Sikafloor®-3000

2komponentní, pružná, barevná polyuretanová pryskyřice se samonivelačními schopnostmi, s nízkým obsahem VOC, bez rozpouštědel.