Potravinářství / pivovary

Sikafloor®-169

Sikafloor®-169 je 2komponentní, nízkoviskózní, transparentní epoxidová pryskyřice, velmi mírně žloutnoucí.

Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody "Deutsche Bauchemie”.

Sikafloor®-264

Sikafloor®-264 je 2komponentní, barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice.

Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody "Deutsche Bauchemie”. 

Sikafloor®-14 Pronto

Sikafloor®-14 Pronto je 2komponentní, rychle vytvrzující samonivelační stěrka na bázi reaktivních akrylových pryskyřic, součást systémů Sikafloor® Pronto RB-34, Sikafloor® Pronto RB-24 a Sikafloor® Pronto RS-34.

Sikafloor®-15 Pronto

Rychle tvrdnoucí, houževnatá nivelační stěrka a vyrovnávací malta na bázi PMMA pro mechanicky a chemicky odolné vrstvy o tloušťce 2 - 4 mm. Vhodná pro rampy, garáže, parkoviště, potravinářské provozy apod. Součást systému Sikafloor® Pronto. Pryskyřici lze barvit. Dávkování tužidla Sika-Pronto Hardener v závislosti na teplotě. Spotřeba: dle způsobu použití, viz technický list.
Čištění: ředidlo C

Sikafloor®-16 Pronto

Sikafloor®-16 Pronto je 2komponentní, rychle vytvrzující uzavírací vrstva na bázi reaktivních akrylových pryskyřic, součást systému Sikafloor®-Pronto.

Sikafloor®-17 Pronto

Sikafloor®-17 Pronto je 2-komponentní, rychle tvrdnoucí, elastický pečetící nátěr na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic. Je součástí podlahových systémů Sikafloor® Pronto RB-25, Sikafloor® Pronto RB-28, Sikafloor® Pronto RB-55 a Sikafloor® Pronto RB-58.

Sikafloor®-19 N PurCem®

Snadno zpracovatelná, barevná, PU pryskyřicí modifikovaná cementová stěrka s hladším povrchem, vhodná pro snadno čistitelné podlahy vystavené velmi vysokému zatížení, opotřebení a vysokému chemickému namáhání. Použití do potravinářského, farmaceutického a strojírenského průmyslu. Síla vrstvy: 6-9 mm. Spotřeba: 1,95-2,25 kg/m2/1 mm.
Čištění: ředidlo Sika, typ C

Sikafloor®-20 N PurCem®

Snadno zpracovatelná, barevná, protiskluzná, PU pryskyřicí modifikovaná cementová stěrka s kamenivem, vhodná pro podlahy vystavené velmi vysokému zatížení, opotřebení a vysokému chemickému namáhání. Použití do potravinářského, farmaceutického a strojírenského průmyslu. Hygienický atest pro styk s potravinami. Síla vrstvy: 6-9 mm. Spotřeba: 2,0 kg/m2/1 mm.
Čištění: ředidlo Sika, typ C

Sikafloor®-21 N PurCem®

Estetická samonivelační stěrková hmota na cementové bázi, modifikovaná PU emulzí. Pro podlahy vystavené střednímu až těžkému namáhání. Pro vysoké chemické namáhání, pro potravinářský a chemický průmysl, sklady, laboratoře atp. Součást systému Sikafloor PurCem. Síla vrstvy: 4,5-6 mm. Spotřeba: 1,9 kg/m2/1 mm.
Čištění: ředidlo Sika, typ C

Sikafloor®-22 N PurCem®

Samonivelační stěrková hmota na cementové bázi, modifikovaná PU emulzí. Pro prosypávané podlahy vystavené střednímu až těžkému namáhání. Vhodná do mokrých i suchých provozů, vysoké chemické namáhání, do chladíren a mrazíren, pro chemický průmysl atp. Součást systému Sikafloor PurCem.  Síla vrstvy: 4,5-6 mm. Spotřeba: 1,9 kg/m2/1 mm.
Čištění: ředidlo Sika, typ C

Sikafloor®-24 PurCem®

Sikafloor®-24 PurCem® je vícekomponentní, barevná, polyuretanová hybridní stěrka se samonivelačními vlastnostmi na bázi vody. Má hladký, matný, nepropustný, vysoce odolný povrch a zpravidla se aplikuje v tloušťce 2-4 mm.

Sikafloor®-29 N PurCem®

Tixotropní malta na cementové bázi, modifikovaná PU emulzí. Vhodná pro detaily, kouty, fabiony a vyrovnání vertikálních ploch. Součást systému Sikafloor N PurCem. Síla vrstvy: 3-9 mm. Spotřeba: 2,0 kg/m2/1 mm.
Čištění: ředidlo Sika, typ C

Sikafloor®-31 N PurCem®

Matný, barevný, silnovrstvý pečeticí nátěr na bázi cementu modifikovaného polyuretanovou pryskyřicí. Pro uzavření a zvýšení etetiky podlahových systémů Sikafloor PurCem. Vyznačuje se velmi vysokou chemickou odolností a odolností proti obrusu. Spotřeba na jednu vrstvu, jako samostatný nátěr: 0,1-0,2 kg/m2.
Čištění: ředidlo Sika, typ C

Sikafloor®-326

Houževnatá stěrka na bázi PU pryskyřic bez rozpouštědel se schopností překlenování trhlin. Vhodná jako hladká nebo prosypávaná stěrka do průmyslových hal, dílen, skladů, chladíren a mrazíren a mokrých provozů. Protiskluzná s dobrou chem. odolností. Penetrace: Sikafloor-156/-161. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B) = 73 : 27. Spotřeba : dle způsobu použití, viz technický list.
Čištění: Ředidlo Sika, typ C

Sikafloor®-2600

Sikafloor®-2600 je 2komponentní, bezrozpouštědlové, barevné pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, pro zhotovení samonivelačních podlahových nátěrů.