Elektronický průmysl

Sikafloor®-220 W Conductive

Sikafloor®-220 W Conductive je 2komponentní, vysoce elektrostaticky vodivý penetrační nátěr, vodní disperze epoxidové pryskyřice. Sikafloor®-220 W Conductive je součást různých podlahových systémů. Více informací naleznete v kapitole Informace o systému.

Sikafloor®-262 AS N

Sikafloor®-262 AS N je 2komponentní, samonivelační, barevný podlahový systém, na bázi epoxidových pryskyřic.
Celkový obsah pevných částic, podle testovací metody „Deutsche Bauchemie”.
Sikafloor®-262 AS N je hlavní nosnou vrstvou pro systém Sikafloor® Multidur ES-24 ECF. 

Sikafloor®-262 AS N Thixo

Silnovrstvý systémový nátěr se strukturovaným povrchem, na bázi EP pryskyřic bez rozpouštědel, pro laboratoře, čisté provozy s citlivou elektrotechnikou, farmaceutický a letecký průmysl, sklady s hořlavinami a provozy s nebezpečím výbuchu. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B) = 84,6 : 15,4. Spotřeba : 0,75 kg/m2.
Čištění: ředidlo C

Sikafloor®-381 AS

Samonivelační, elektrostaticky vodivá systémová stěrka na bázi EP pryskyřic bez rozpouštědel, s vysokou chemickou odolností. Vhodná pro laboratoře, průmysl, sklady, provozy s nebezpečím výbuchu a chemikáliemi ohrožujícími kvalitu podzemních vod. Penetrace: Sikafloor-156/-161. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B) = 85 : 15. Spotřeba : dle způsobu použití, viz technický list.
Čištění: ředidlo C

Sikafloor®-230 ESD TopCoat

Uzavírací nátěr na bázi emulzní EP pryskyřice, tlumící elektrostatickou vodivost podlahového systému Sikafloor-262 AS N. Splňuje požadavky ESD STM 97.1-1999, ESD STM 97.2-1999. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B) = 83 : 17. Spotřeba : 0,14-0,16 kg/m2, povrch je nutné opatřit ochranou Kiehl Ceradur.
Čištění: vodou

Sikafloor® Conductive Set

Sada 10 kompletních zemnicích bodů pro elektrostaticky vodivé podlahové systémy Sikafloor AS/ESD/ECF. Pro uzemňování podlahových ploch, zařízení a strojů. Jeden zemnicí bod pro podlahovou plochu cca 100 m2.