Ochrana proti korozi výztuže, spojovací můstek

Sika® MiniPack AntiCorrosion

Sika® MiniPack AntiCorrosion je 1komponetní, polymerem modifikovaný, cementový nátěr s technologií Silikafume. Používá se jako protikorozní ochrana pro výztuže a adhezní můstek. 

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® je 3komponentní nátěrový materiál, s cementovým pojivem, zušlechtěný epoxidem na ochranu výztuže proti korozi, rovněž může být použit jako pevnostní můstek.

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® vyhovuje požadavkům dle EN 1504-7.

Sika MonoTop®-910 N

Sika MonoTop®-910 N je cementový, 1komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechtěný technologií Silicafume, navržen jako spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi.