Ochranné nátěry

Sikagard®-675 W ElastoColor

Sikagard®-675 W ElastoColor 1komponentní, vodou ředitelný, flexibilní nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu a barevné sjednocení pohledových betonů.
Sikagard®-675 W ElastoColor je určen pro aplikaci na stávající nátěry nebo přímo na betonový povrch.
Sikagard®-675 W ElastoColor vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.

Sikagard®-550 W Elastic

Sikagard®-550 W Elastic je 1komponentní, plasticko-elastický nátěr na bázi akrylátové disperze vytvrzující působením UV záření, s vynikající schopností překlenovat trhliny i při záporných teplotách.
Sikagard®-550 W Elastic vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.

Sikagard®-545 WE Elastofill

Tixotropní plasticko-elastický výplňový nátěr na bázi akryl-polymeru. Součást systému BIS. Aplikace: štětcem nebo gumovou špachtlí, připravený ihned k použití. Spotřeba: 0,8-1,1 kg/m2/vrstva.

Sikagard® WallCoat

Barevný ochranný nátěr na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice. Vhodný na beton a cementové podklady ve skladech, potravinářském a chemickém průmyslu, v tunelech, laboratořích, v „čistých provozech“ atp.. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-2. Snadná údržba a dekontaminace. Poměr míchání: A : B = 73 : 27 (hmotnostně). Aplikace: válečkem a airless stříkáním. Spotřeba: 0,15-0,25 kg/m2 (2-3 vrstvy).

Sikagard® WallCoat N

Sikagard® WallCoat N je 2komponentní, barevná, epoxidová pryskyřice na vodní bázi.

Sika® Poxitar® F

Sika® Poxitar® F je 2komponentní, odolný nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel, na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a antracenového oleje s minerálními plnivy.

Nízký obsah rozpouštědel dle Protective Coatings Directive of German Paint Industry Association (VdL-RL 04).

SikaCor®-277

SikaCor®-277 je 2komponentní, tixotropní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, určen na ocel a beton.

Nízký obsah rozpouštědel dle Protective Coatings Directive of German Paint Industry Association (VdL-RL 04).

Sikagard® PoolCoat

Sikagard® PoolCoat je jednokomponentní, vodou ředitelný barevný ochranný nátěr na disperzní bázi s vysokou odolností proti vodě.

Sikagard®-680 S Betoncolor

Sikagard®-680 S Betoncolor je 1komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, obsahuje rozpouštědla, odolný proti povětrnostním vlivům, proti alkáliím a proti stárnutí. Je k dispozici jako transparentní nebo barevný, vhodný pro minerální podklady včetně betonu a dalších cementových povrchů.
Sikagard®-680 S Betoncolor chrání beton před agresivními vlivy atmosféry a podporuje samočisticí efekt ošetřovaných betonových ploch. Nemění  charakteristickou strukturu betonu,
Sikagard®-680 S Betoncolor vyhovuje požadavkům ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.