Podkladní nátěry

Sikagard®-551 S Elastic Primer

Sikagard®-551 S Elastic Primer je 1komponentní základní nátěr, obsahuje rozpouštědla, pro nepropustné nebo pórovité betonové povrchy a/nebo pro aplikace za ztížených podmínek.
Sikagard®-551 S Elastic Primer vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.

Sikagard®-552 W Aquaprimer

Sikagard®-552 W Aquaprimer je 1komponentní nátěr, na bázi vodní disperze, zvyšující přilnavost následně aplikovaných vrstev k podkladu, pro nátěry na vodní bázi.
Sikagard®-552 W Aquaprimer je součástí systému, který vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.