Ochranné nástřiky na čerstvý a ztvrdlý beton

Sikafloor® ProSeal

Vytvrzujicí a těsnicí akrylátový nátěr na impregnaci povrchu betonu, vytváří trvanlivý, neprašný, odolný povrch. Pro stávající vyzrálé nebo čerstvě položené betonové podlahy. Aplikujte na čerstvý beton ihned po jeho závěrečné mechanické úpravě nebo na starší, neošetřený povrch betonu. Spotřeba: 0,10 kg/m2.

Sikafloor® Proseal Pro

Vytvrzujicí a těsnicí akrylátový nátěr na impregnaci povrchu betonu, vytváří trvanlivý, neprašný, odolný povrch. Pro stávající vyzrálé nebo čerstvě položené betonové podlahy. Aplikujte na čerstvý beton ihned po jeho závěrečné mechanické úpravě nebo na starší, neošetřený povrch betonu. Spotřeba: 0,10 kg/m2.

Sikafloor® CureHard LI

Vodou ředitelný prostředek na bázi křemičitanů lithia určený pro utěsnění a dodatečné vytvrzení čerstvě položených i stávajících betonových strojně hlazených nebo broušených povrchů. Oproti obdobným výrobků na bázi křemičitanů sodíku či draslíku. je při potencionálním předávkování méně náchylný k tvorbě těžce odstranitelných výkvětů. Výrobek který je aplikován na povrch betonu vsakuje do jeho struktury, dochází k chemické reakci a následné krystalizaci reakčních produktů, které vyplňují póry v betonu. Odpovídá požadavkům dle normy ČSN EN 1504-2:2006 jako výrobek na ochranu povrchu - impregnace.

Sikafloor® CureHard GL

Vodou ředitelný prostředek na bázi křemičitanů lithia a akrylátové disperze určený pro utěsnění a dodatečné vytvrzení stávajících betonových strojně hlazených nebo broušených povrchů. Oproti obdobným výrobků na bázi křemičitanů sodíku či draslíku je při potencionálním předávkování méně náchylný k tvorbě těžce odstranitelných výkvětů. Odpovídá požadavkům dle normy ČSN EN 1504-2:2006 jako výrobek na ochranu povrchu - impregnace. vhodný jako ochrana proti vnikání (Zásada 1, metoda 1.2 dle ČSN EN 1504-9). vhodný pro fyzikální odolnost (Zásada 5, metoda 5.2 dle ČSN EN 1504-9).

Sikafloor® CureHard-24

1-komponentní roztok na bázi křemičitanu sodného pro ošetření, uzavření a vytvrzování horizontálních povrchů čerstvého nebo vytvrzeného betonu. Odpovídá požadavkům dle normy ČSN EN 1504-2:2006 jako výrobek na ochranu povrchu – impregnace.

Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1

Ochranný film bez rozpouštědel pro matově vlhké / čerstvě odbedněné betony. Spotřeba: 0,10-0,15 kg/m2 betonu (v závislosti na nerovnostech povrchu).

Sikafloor® ProSeal-12

Sikafloor® ProSeal-12 je roztok akrylátové pryskyřice v organických rozpouštědlech, který se používá pro ošetření, utěsnění a vytvrzení čerstvě položených i stávajících betonových povrchů.

Aquabex

Vodou ředitelný prostředek na bázi akrylátové disperze určený pro ochranu a ošetření čerstvých betonových povrchů. Odpovídá požadavkům dle normy ČSN EN 1504-2 jako výrobek na ochranu povrchu - impregnace.