Malty pro sanaci vlhkého zdiva

SikaMur® (60)

SikaMur je 1-komp. vápenno-cementová omítka s vysokým obsahem mikropórů. Vyhovuje požadavkům EN 998-1 jako sanační malta pro použití na vlhké zdivo.