Malty třídy R4 dle EN 1504-3

Sika MonoTop®-612

1-komponentní opravná malta s obsahem vláken, s nízkým smrštěním, připravená ihned k použití. Splňuje požadavky třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3 dle normy ČSN EN 1504-3: výrobek a systém pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.

Sika MonoTop®-412 N

Sika MonoTop®-412 N je 1komponentní, vlákny vyztužená opravná malta s nízkým smrštěním, splňuje požadavky třídy-R4 dle ČSN EN 1504-3.

SikaTop®-122 SP

SikaTop®-122 SP je 1komponentní, vlákny vyztužená reprofilační malta splňující požadavky R4 podle ČSN EN 1504-3.

SikaGrout®-212

SikaGrout®-212 je 1komponentní, tekutá zálivková hmota, s nízkým smrštěním a expanzním účinkem, připravena ihned k míchání. SikaGrout®-212 splňuje  požadavky na výrobky pro kotvení a zesilování betonu zabudováním ocelových výztužných prutů podle ČSN EN 1504-6 a i požadavky třídy R4 podle ČSN EN 1504-3.

SikaGrout®-314

SikaGrout®-314 je 1komponentní, zálivková hmota na bázi cementu, připravená ihned k použití, vysoce tekutá s expanzními účinky a omezeným smrštěním.

Sikagard®-720 EpoCem®

Sikagard®-720 EpoCem® 3komponentní, epoxidem modifikovaná cementová, tixotropní, jemně strukturovaná malta pro vyrovnání a ukončení povrchu betonu, malty nebo kamene.

Sikafloor®-81 EpoCem®

Sikafloor®-81 EpoCem® je 3komponentní, epoxidem modifikovaná cementová malta, s jemnou strukturou povrchu pro samonivelační podlahové stěrky pro tloušťky vrstev od 1,5 do 3 mm.

Sikafloor®-82 EpoCem®

Sikafloor®-82 EpoCem® je 3komponentní, epoxidem modifikovaná cementová malta, s jemnou strukturou povrchu pro samonivelační podlahové stěrky pro tloušťky vrstev od 3 do 7 mm.

Sikafloor®-83 EpoCem®

Malta/potěr na bázi cementu, zušlechtěná epoxidovou pryskyřicí. Dočasná bariéra proti vlhkosti na mladé nebo neizolované betony. Nanáší se na suché nebo matově vlhké betonové podklady jako obrusná vrstva nebo vyrovnávka pod podlahoviny Sikafloor. Penetrace: SikaTop-110 Armatec EpoCem. Síla vrstvy: 7-100 mm. Míchací poměr: (A:B:C) = 1,14:2,86:52. Spotřeba: 2,2-2,4 kg/m2/mm vrstvy

Sika MonoTop®-412 NFG

Sika MonoTop®-412 NFG je 1komponentní opravná malta vyztužena vlákny, s nízkým smrštěním, modifikovaná polymerem, s inhibitorem koroze, třída R4 podle EN 1504-3.

SikaRep®-4N

SikaRep®-4N je 1-komponentní opravná malta určená pro zpracování metodou suchého nástřiku, obsahující cement, vlákna a vybrané kamenivo o velikosti do 4 mm.
SikaRep®-4N je malta s normální dobou zpracování. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R4. Díky redukovanému smrštění je vhodná pro větší vrstvy a celoplošné reprofilace metodou suchého stříkání. 

SikaRep® R6

SikaRep® R6 je předmíchaná prášková směs, obsahující vybrané cementy, tříděné křemičité plnivo a kompatibilní chemické přísady. Používá se pro vytvoření opravné malty, vhodné pro strojní nanášení suchým torkretem ve větších aplikačních tloušťkách.

Odpovídá požadavkům třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3: výrobek a systém pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.

SikaGrout®-210

SikaGrout®-210 je 1-komponentní hotová směs na cementové bázi se zušlechťujícími přísadami. Expanzní účinek i za nižších teplot (pod 15°C).

SikaGrout®-311

SikaGrout®-311 je 1-komponentní, zálivková hmota s cementovým pojivem velmi tekuté konzistence,

s expanzními vlastnostmi a s nízkým smrštěním

SikaGrout®-318

SikaGrout®-318 je 1komponentní, zálivková hmota na bázi cementu, připravená ihned k použití, vysoce tekutá s expanzními účinky a omezeným smrštěním.

Sika MonoTop®-452

Sika MonoTop®-452 je 1-komponentní cementová opravná malta, zesílená umělými vlákny, na bázi technologie Silicafume. Splňuje požadavky třídy R4 dle normy EN 1504-3. Díky redukovanému smrštění je vhodná pro vrstvy s větší tloušťkou a horizontální celoplošné opravy.

SikaRep®

1-komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, obsahující silica fume, mikrovlákna splňující požadavky EN 1504-3 třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3: výrobek a systém pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.