Finální malty a jemné stěrky

Sika MonoTop®-620

1komponentní plošný tmel s cementovým pojivem, zušlechtěný umělými hmotami na bázi technologie Silicafume. Splňuje požadavky třídy R2 dle normy ČSN EN 1504-3: výrobek a systém pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.

Sikagard®-720 EpoCem®

Sikagard®-720 EpoCem® 3komponentní, epoxidem modifikovaná cementová, tixotropní, jemně strukturovaná malta pro vyrovnání a ukončení povrchu betonu, malty nebo kamene.

Sikagard®-750 Deco EpoCem®

Sikagard®-750 Deco EpoCem®je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková hmota pro strukturované podlahy a povrstvení stěn.

Sika® Icoment®-520

Sika® Icoment®-520 je 2-komponentní hydraulicky tuhnoucí PCC malta. Tekutý komponent A je speciálně vyvinutá disperze a práškový komponent B obsahuje hydraulická pojiva a minerální plniva. Přidáním vody lze dosáhnout požadované zpracovatelnosti.

    

Sika® Icoment®-520, Komponent B, neobsahuje chromáty dle TRGS 613.

Sika MonoTop®-723 N

Sika MonoTop®-723 N je polymerem modifikovaná jemná malta, připravená ihned k použití, splňuje požadavky třídy R3 dle ČSN EN 1504-3.

Sika® Cosmetic D

SikaRep Cosmetic L je světle šedá, 1-komponentní polymercementová malta pro lokální a celoplošné vysprávky betonů. Splňuje požadavky třídy R2 podle ČSN EN 1504-3. Aplikace na očištěný předvlhčený podklad. Poměr míchání: 4,8 - 5,2 l vody na 20 kg prášku dle účelu použití. Tloušťka vrstvy: lokálně max. 30 mm, plošně do 2,0 mm. Spotřeba malty: 1,6 kg/m2/mm.