Strojně nanášené malty (suché stříkání)

SikaRep®-4N

SikaRep®-4N je 1-komponentní opravná malta určená pro zpracování metodou suchého nástřiku, obsahující cement, vlákna a vybrané kamenivo o velikosti do 4 mm.
SikaRep®-4N je malta s normální dobou zpracování. Splňuje požadavky EN 1504-3 třídy R4. Díky redukovanému smrštění je vhodná pro větší vrstvy a celoplošné reprofilace metodou suchého stříkání. 

SikaRep® R6

SikaRep® R6 je předmíchaná prášková směs, obsahující vybrané cementy, tříděné křemičité plnivo a kompatibilní chemické přísady. Používá se pro vytvoření opravné malty, vhodné pro strojní nanášení suchým torkretem ve větších aplikačních tloušťkách.

Odpovídá požadavkům třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3: výrobek a systém pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.

SikaRep®

1-komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, obsahující silica fume, mikrovlákna splňující požadavky EN 1504-3 třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3: výrobek a systém pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.