Ručně nanášené malty

Sika MonoTop®-412 N

Sika MonoTop®-412 N je 1komponentní, vlákny vyztužená opravná malta s nízkým smrštěním, splňuje požadavky třídy-R4 dle ČSN EN 1504-3.

Sika MonoTop®-412 NFG

Sika MonoTop®-412 NFG je 1komponentní opravná malta vyztužena vlákny, s nízkým smrštěním, modifikovaná polymerem, s inhibitorem koroze, třída R4 podle EN 1504-3.

Sika MonoTop®-612

1-komponentní opravná malta s obsahem vláken, s nízkým smrštěním, připravená ihned k použití. Splňuje požadavky třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3 dle normy ČSN EN 1504-3: výrobek a systém pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.

SikaTop®-122 SP

SikaTop®-122 SP je 1komponentní, vlákny vyztužená reprofilační malta splňující požadavky R4 podle ČSN EN 1504-3.

Sika® MiniPack Repair Mortar

Tixotropní cementová malta obsahující speciální vybrané přísady a syntetická mikrovlákna. Vhodná na opravu a vyplňování chybějících částí betonových konstrukcí jako jsou: sloupy, průvlaky, zdi, balkóny, schody, zábradlí apod. Malta je voděodolná a mrazuvzdorná, s vynikající přilnavostí a mechanickou pevností. Poměr míchání: 0,75-0,85 l vody na 5 kg prášku. Zrno: max. 2,0 mm. Tloušťka vrstvy: 5-20 mm. Spotřeba malty: 5 kg cca 2,5 l malty.

Sikadur®-31 CF Normal

Sikadur®-31 CF Normal je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové pryskyřice a speciálních plniv, navrženo pro použití za teplot v rozmezí +10 °C až +30 °C, je tolerantní k vlhkosti.

Sikadur®-31 CF Rapid

Sikadur®-31 CF Rapid je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové pryskyřice a speciálních plniv, navrženo pro použití za teplot v rozmezí +5 °C až +20 °C, je tolerantní k vlhkosti.

Sikadur®-41 CF Normal

Sikadur®-41 CF Normal je 3komponentní opravná malta a záškrab, založen na kombinaci epoxidových pryskyřic a speciálních plniv, navržen pro použití za teplot v rozmezí +10 °C až +30 °C.

Sikadur®-43 HE (h)

Opravná a zalévací malta na bázi epoxidové pryskyřice s vysokými pevnostmi. Vhodná pro podlévání mostních ložisek, základů strojů, kotvení výztuží apod. Nesmršťuje se. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-6. Poměr míchání: A : B : C = 6 : 1 : (28-35) hmotnostně. Tloušťka vrstvy: 12-50 mm.

SikaQuick®-506 FG

Rychle tvrdnoucí modifikovaná cementová malta s integrovanou oprotikorozní ochranou. Ochrana výztuže, spojovací můstek i opravná malta v jednom produktu. Vhodná pro opravy betonu, speciálně v pozemním stavitelství a občanské výstavbě. Urychluje a zkracuje postup sanace. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R3. Poměr míchání: 3,75 - 4,0 l vody na 25 kg prášku. Zrno: max. 1,2 mm. Tloušťka vrstvy: 6-30 mm, lokálně až 60 mm. Spotřeba malty: 1,6 kg/m2/mm.

Sika MonoTop®-452

Sika MonoTop®-452 je 1-komponentní cementová opravná malta, zesílená umělými vlákny, na bázi technologie Silicafume. Splňuje požadavky třídy R4 dle normy EN 1504-3. Díky redukovanému smrštění je vhodná pro vrstvy s větší tloušťkou a horizontální celoplošné opravy.

SikaRep®

1-komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, obsahující silica fume, mikrovlákna splňující požadavky EN 1504-3 třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3: výrobek a systém pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.