Stříkaný beton

Sika® Sigunit® L-53 AF

Bezalkalický tekutý urychlovač do stříkaných betonů suchou i mokrou cestou, vhodný pro vysoce kvalitní betony s rychlým nárůstem počátečních pevností, zejména v tunelech a podzemních stavbách, zabezpečení skalních masívů, výrubů ap. Minimalizuje prašnost a spad stříkané směsi. Dávkování: 4,0-7,0 % na hmotnost cementu.

Sika® Sigunit® L-72 AF

Bezalkalický tekutý urychlovač do stříkaných betonů suchou i mokrou cestou, vhodný pro vysoce kvalitní betony s rychlým nárůstem počátečních pevností, zejména v tunelech a podzemních stavbách, zabezpečení skalních masívů, výrubů ap. Minimalizuje prašnost a spad stříkané směsi. Dávkování: 6,0-9,0 % na hmotnost cementu.

Sika® ViscoCrete® SC-305

Vysoce účinný superplastifikátor zpomalující tuhnutí betonu se stabilizujícím účinkem na betonovou směs.Silně redukuje množství vody a zpomaluje tuhnutí. Používá se u technologie mokrého stříkání v kombinaci s různými typy přísad Sigunit. Zvyšuje vývoj počátečních pevností. Přidává se na betonárce do záměsové vody. Dávkování: 0,6-1,5 % na hmotnost pojiva podle požadované konzistence.
Optimální dávkování je vhodné stanovit na základě průkazních zkoušek.