Přísady pro redukci výkvětů

SikaPaver® AE-300

Plastifikátor zamezující tvorbě výkvětů pro jádrový i nášlapný beton prefabrikovaných výrobků. Speciálně vhodný pro zavlhlé betony a při vysoké hodnotě vodního součinitele. Dávkování: 0,2-0,5 % na hmotnost cementu.

SikaPaver® AE-310

SikaPaver® AE-310 je přísada určená zejména pro výrobu vibrolisovaného betonu. Při použití výrobku SikaPaver® AE-310 dochází k účinnějšímu hutnění čerstvé betonové směsi za současné redukce kapilární nasákavosti vytvrzeného  betonu.

SikaPaver® AE-410

SikaPaver® AE-410 je přísada určená zejména pro výrobu vibrolisovaného betonu. Používáním výrobku dochází k redukci kapilární nasákavosti betonu, a tím k významnému snížení tvorby výkvětů (efflorescence).