Prefabrikace

Na výrobu prefabrikovaných výrobků jsou kladeny velmi vysoké požadavky. Kromě kontinuálního zpracování patří inovace v oblasti vývinu počátečních pevností a kvalita povrchu k rozhodujícím faktorům pro výrobce i zákazníky. Pro dosažení požadované kvality betonu jsou velmi důležité návrh receptury betonové směsi, vhodný  postup zpracování a ukládání betonu a současně i následné ošetřování betonového prvku.