Ostatní přísady

SikaControl®-40

SikaControl®-40 je tekutá přísada redukující smrštění betonů a malt. Minimalizuje smrštění během procesu tuhnutí a vysychání.

Sika Lightcrete® I-500

Vysoce účinná přísada pro výrobu lehkých betonů a malt, která vytváří až 30 % objemu vzduchových pórů v betonu. Dávkování: 1,5 kg/m3 betonu, 100-200 g / 100 kg pojiva pro maltové směsi.

Sika® Schaumbildner SB 2

Univerzálně použitelný napěňovač, pro výrobu lehkých malt a lehkých pórobetonů, zdících tvárnic. Dávkování: 150-300 g / 100 l pěny.

SikaFume® HR/TU

Přísada do betonu v práškové formě, založena na technologii Silikafume pro výrobu betonů nejvyšších kvalit. Zlepšuje vnitřní soudržnost a vlastnosti zadržování vody v čerstvém betonu. Dávkování: 5-15 % na hmotnost cementu.

Sika® PerFin-300

Přísada pro výrobu vysoce kvalitního pohledového betonu. Redukuje tvorbu dutinek a pórů na povrchu betonu. Dávkování: 0,2-1,0 % na hmotnost cementu.

SikaPump® Start-1

Pomocný prostředek pro namazání potrubí při čerpání betonu dvoupístovými čerpadly na beton. Rozmícháním ve vodě vytváří "kluzný film" v potrubí čerpadel betonu a umožňuje bezproblémové čerpání cementových směsí. Nahrazuje cementové mazací potěry.

Sika® FerroGard®-903

Hospodárná protikorozní impregnace proniká betonem do hloubky až 70 mm a na povrchu ocelové výztuže vytvoří ochranný film, oddalující počátek koroze a zpomalující rychlost. Použití jako preventivní ochrana výztuže zejména v agresivním prostředí nebo ošetření již korodující armatury. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-9. Aplikace: štětcem, válečkem stříkacím zařízením. Spotřeba: 0,1 kg/m2/vrstva, obvykle 2-3 nátěry.