Provzdušňující přísady

Sika® Fro V-10

Sika® Fro V-10 je provzdušňovací přísada určená k tvorbě dostatečného obsahu vzduchových pórů v betonu.

Sika® Fro V-10 splňuje veškeré požadavky dle ČSN EN 934-2 Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 2: Přísady do betonu.

Sika® Fro V-5 A

Sika® Fro V-5 A je provzdušňovací přísada pro výrobu betonů s požadavkem na vysokou odolnost vytvrzeného betonu vůči působení mrazu a rozmrazovacích solí.

Sika® Luftporenbildner LPS A-94

Provzdušňující přísada pro malty a beton. Zvyšuje odolnost betonu a malt proti mrazu a rozmrazovacím solím, zlepšuje zpracovatelnost betonu, vhodný pro tvorbu pórů za ztížených podmínek např. v silničním stavitelství. Dávkování: 0,2-0,8 % na hmotnost cementu.

Sika® Luftporenbildner LPS V

Provzdušňující přísada pro malty a beton. Zvyšuje odolnost betonu a malt proti mrazu a rozmrazovacím solím, zlepšuje zpracovatelnost betonu, vhodný pro tvorbu pórů za ztížených podmínek např. v silničním stavitelství. Dávkování: 0,2-0,8 % na hmotnost cementu.

Sika® Aer-200 S/35 AT

Přísada na tvorbu pórů pro masivní beton. konstrukce a silniční beton. Zvyšuje odolnost vůči mrazu a posypovým solím, zlepšuje zpracovatelnost. Přidávat do záměsové vody. Dávkování: 0,1-1,8 % (obvykle 0,3 %) na hmotnost cementu.
Nutná pravidelná kontrola množství vzduchu. Optimální dávkování je vhodné stanovit na základě průkazních zkoušek.

Sika® LPS A

Sika® LPS A New je určen pro výrobu betonu a malt s vysokou odolností vůči mrazu a rozmrazovacím solím. Dále se používá pro betony aplikované za ztížených podmínek např. ve výstavbě betonových komunikací atd.
Dávkování: 0,03-0,20 % na hmotnost cementu.