Transportbeton

Výroba transportbetonu je v současnosti v ČR nejvýznamnějším segmentem výroby betonu. Není jiná oblast na výrobu betonu, kde by byly kladeny tak široké a často až protichůdné požadavky na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu. Tyto potřeby je nutné uspokojit z lokálních zdrojů a za velmi rozdílných klimatických a dopravních podmínek, často za naprosto rozdílných způsobů ukládání a zpracování čerstvého betonu. Přes tyto okolnosti je na kvalitu takto vyráběného betonu kladen velmi vysoký důraz při požadavku maximální ekonomické efektivnosti.