Více než tucet organizací Technického servisu na pěti kontinentech se stará o to, aby zákazníci získali stejně vysoké standardy pro technickou podporu po celém světě. Každá země je přidružená k jedné z těchto organizací Technického servisu. Centrum technických služeb je v Curychu

Nabídka služeb

Technický servis je kontaktu s našimi prodejci pro analýzu nových návrhů projektů od zákazníků. Podrobná analýza rizik je provedena přezkoumáním nejen finančních a organizačních aspektů, ale také dopadu na životní prostředí, technických možností a nákladů na důsledky selhání systému. A pokud se projekt pokračuje dál, technicky servis, je odpovědný za provádění testů a ověření vhodnosti návrhu ze strany zákazníka. Technický servis poté může vydat doporučení k zákazníkovi a poskytovat podporu, která je důležitou součástí jakékoliv úspěšného řešení.

Přísný režim testování

Provádějí se rozsáhlé testy za účelem vyhodnocení vhodné metody přípravy povrchu a tímto se zajistí, aby lepidlo nebo tmel plnil svou funkci uspokojivě po celou dobu životnosti.

Školicí programy

Pro technický servis hrají ústřední roli ve fungování interních a externích vzdělávacích programů. Samozřejmě materiály pro tyto kurzy obsahují velké množství informací a praktických zkušeností získaných z celé Sika Group - a zejména z místní organizace Technického servisu - zajištění toho, aby zaměstnanci a zákazníci byli vždy informováni o nejnovějším technickém vývoji.