Stavební komponenty

Vnější opláštění a design budovy je významnou částí projektu staveb. Fasáda poskytuje nejen první vizuální dojem o stavbě, ale rovněž ovlivňuje celkové klimatické poměry v budově. Požadavky na vzhled a návrh fasády jsou velmi různorodé, vposlední době stále více hovoříme o hospodárnosti a úsporách energií. Hlavním úkolem je vývoj optimálních systémů a komponent, které splní požadavky moderního designu a zajistí bezpečnou a hospodárnou konstrukci fasády. Sika vyvíjí technologie pro těsnění a lepení fasád, které splňují potřeby nejnovějšího technologického know-how a požadavky specifického trhu, vzniklé vúzké spolupráci spředními architekty, projektanty a společnostmi vyrábějícími a realizujícími opláštění.
Opláštěné fasády
Fasáda s opláštěním je vylehčený multifunkční prvek budovy vyrobený ze skla a kovových, kamenných či kompozitních panelů. Ty jsou připevněny k nosnému rámu buď mechanicky nebo silikonovým lepicím tmelem.
Provětrávané fasády
Tyto typy se skládají z konstrukce nosné stěny s izolační vrstvou a dekorativním pláštěm. Vzduchová mezera mezi izolací a povrchem slouží k větrání fasády.