Sika je světový výrobce přísad do betonu a přináší i mnohá řešení pro jeho vodonepropustnost. Těsnicí bobtnavé profily a tmel SikaSwell lze velmi snadno použít pro utěsnění konstrukce, její konstrukční pracovní spáry nebo prostupy, kde je nutno dosáhnout potřebného těsného spoje. Právě mnohá napojení  jsou důležitým detailem a častou příčinou průsaků.

SikaSwell S-2

Těsnění

 • pracovní spáry
 • prostupy

Fixace bobtnavých profilů.
Snadná aplikace, pro složité tvary a detaily. Na polyuretanové bázi.

SikaSwell-A

Těsnění:

 • pracovní spáry
 • prostupy

Rychlá aplikace, bez potřebného času na vytvrdnutí, bez předčasného bobtnání, spoje bez svařování. Na akrylové bázi (bez rizika vyplavování z konstrukce).

Princip

Těsnicí profil při kontaktu s vodou zvětšuje svůj objem.

 • trvale odolává účinkům vody
 • jednoduchá a snadná aplikace
 • lze snadno řešit složité detaily
 • na různé podklady a materiály
 • bez nutnosti čekání na vytvrzení
 • bez předčasného bobtnaní po uložení betonu
 • různé velikosti profilů pro různá zatížení vodním tlakem

Použití

Tmel nebo pásku umístit na střed betonové konstrukce nebo prostupu.

Poklad musí být suchý nebo pouze matově zavlhlý, bez prachu, nečistot a odbedňovacího oleje.

Profily je vhodné lepit a napojovat tmelem. Snadná aplikace tmele pomocí vytlačovací trysky.

Více informací naleznete v technickém listu nebo v letáčku pro stažení.

Know-how Sika

Sika má bezkonkurenčně největší zkušenosti s těsněním všech typů dilatačních
a pracovních spár železobetonových konstrukcí. Náš stále probíhající výzkum a vývoj zajišťuje aplikaci nejposlednějších dostupných technologií a moderních metod pro těsnění betonových konstrukcí. Naší prioritou je poskytování efektivních, ekonomických, spolehlivých a bezpečných řešení pro naše zákazníky. Betonové a železobetonové konstrukce jsou v průběhu výstavby rozděleny do celků za vzniku pracovních spár (denní práce a izolace) nebo spár dilatačních  (pohybových). Pro těsnění a vodonepropustnost betonových konstrukcí jsou ve  všech těchto spárách instalovány těsnicí profily, pásy nebo tmel. Volba správného těsnicího  materiálu, celkový koncept těsnění, návrh a profil jsou závislé na dané  konstrukci, jejímu namáhání a stavebním procesu. Využijte Know-how společnosti Sika!

Hydroizolace v katalogu produktů

Více informací o produktech a jednotlivých řešeních naleznete v
katalogu produktů

Řešení pro vodonepropustné konstrukce

Technologie pro vodonepropustné konstrukce
Technologie pro vodonepropustné konstrukce

Technologie pro vodonepropustné konstrukce (pdf, 6,97 MB)

kde zakoupíte?

Prodejní místa, stavebniny, hobbymarkety