2017
Praha

Koncem roku 2017 byla zahájena důležitá oprava ploché střechy v Praze, ve Fakultní nemocnici Motol. Oprava střechy spojující velké pavilony nemocnice se plánovala poměrně dlouho, ale stále se odkládala. Přistoupilo se k ní až v době, kdy byl její stav vyhodnocený jako havarijní. Do stavební konstrukce střechy na velkém množství míst zatékalo, velká terasa podepřená sloupy byla mnoho let vystavená působení deště, sněhu, mrazům atd.  

plochá střecha FN Motol
Obrázek: Provádění betonové mazaniny, vyrovnávací spádové vrstvy

Po vybourání původních vrstev (keramické dlažby a betonové mazaniny) bylo nutné provést opravu nosných železobetonových konstrukcí, výztuže železobetonu v oblastech detailů a dobetonování vybouraných oblastí. Následně bylo potřeba řádným způsobem upravit podkladní konstrukce a natavit SBS modifikované asfaltové pásy. 

Na terase o ploše cca 850 m2 bylo vybudované nové souvrství:

  • Keramická dlažba položená do flexibilního lepidla
  • Betonová mazanina, vyrovnávací  a spádová vrstva, s výztuží (armaturou) položenou na podpěrách nad hydroizolacemi a nad geotextilií
  • Geotextílie 500 g/m2
  • ELASTODEK 40 special mineral
  • SKLODEK 40 medium mineral
  • ALP ( asfaltový penetrační nátěr )
  • Betonový podklad, upravená železobetonová konstrukce 
 
asfaltové SDS modifikované pásy SKLODEK
Obrázek: Natavování hydroizolací v oblasti sběrných kanálků
oprava ploché střechy asfaltovými pásy
Obrázek: Detail okraje terasy

 

Podél vnějšího obvodu ploché střechy byly namontovány pozinkované plechy tvaru "L", které vytvořily "ztracené bednění" pro vybudování betonové mazaniny a dlažby do lepidla. SBS modifikované asfaltové pásy SKLODEK a ELASTODEK byly nataveny na podklad v ploše střechy i v oblastech detailů, to znamená i na pozinkované plechy na okraji střechy. Na terase byly také vybudované sběrné kanálky pro dešťovou vodu, které byly napojeny na střešní vpustě.

 
asfaltové pásy - oprava střechy FN Motol
Obrázek: Hotová střecha Fakultní nemocnice Motol