Sika® FastFix-132

CEMENTOVÝ POTĚROVÝ MATERIÁL PRO POKLÁDKU DLAŽBY A KAMENE

Sika® FastFix-132 je 1-komponentní cementový potěrový materiál, obsahující cement a agregát spolu s vybranými přísadami a aditivy.

  • Rychlé tuhnutí s minimálním vznikem trhlin díky kontrolované expanzi
  • Výborná přídržnost k betonu a přírodnímu kameni
  • Vysoké pevnosti v tlaku a tahu za ohybu
  • Splňuje třídu XF4 dle normy ČSN EN 206