SikaGrout®-210

Zálivková hmota

SikaGrout®-210 je 1-komponentní hotová směs na cementové bázi se zušlechťujícími přísadami. Expanzní účinek i za nižších teplot (pod 15°C).

  • Jednoduché použití
  • Velmi dobrá tekutost a zpracovatelnost
  • Rychle vytvrzuje
  • Vysoká konečná pevnost
  • Zvýšená pevnost po krátkém čase při teplotách nižších než + 15°C
  • Rozpíná se před vytvrzením pro optimální zalévání
  • Odolnost vůči nárazům a otřesům
  • Neobsahuje látky vyvolávající korozi betonu
  • Třída reakce na oheň A1