SikaQuick®-506 FG

Rychle tvrdnoucí modifikovaná cementová malta s integrovanou oprotikorozní ochranou. Ochrana výztuže, spojovací můstek i opravná malta v jednom produktu. Vhodná pro opravy betonu, speciálně v pozemním stavitelství a občanské výstavbě. Urychluje a zkracuje postup sanace. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R3. Poměr míchání: 3,75 - 4,0 l vody na 25 kg prášku. Zrno: max. 1,2 mm. Tloušťka vrstvy: 6-30 mm, lokálně až 60 mm. Spotřeba malty: 1,6 kg/m2/mm.

  • ochrana výztuže + spojovací můstek + reprofilační malta = 1 výrobek
  • pouze 1 pracovní krok
  • použití bez spojovacího můstku
  • rychlá zpracovatelnost, připravené hotově k použití
  • až do 60 mm tloušťky vrstvy v jednom pracovním kroku
  • velmi dobrá stabilita, drží tvar, formu, strukturu
  • krátká doba zpracovatelnosti, rychlé tuhnutí také za nízkých teplot
  • po cca 3 hod. je možné natírat nátěrem Sikagard 552 W Aquaprimer
  • po 6 hod odolná vůči mrazu
  • technologie Sika FerroGard zaručuje spolehlivou ochranu výztuže