Sika MonoTop®-620

1komponentní plošný tmel s cementovým pojivem, zušlechtěný umělými hmotami na bázi technologie Silicafume. Splňuje požadavky třídy R2 dle normy ČSN EN 1504-3: výrobek a systém pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.

  • dobrá zpracovatelnost 
  • vhodná pro ruční i strojní zpracování
  •  třída R2 podle ČSN EN 1504-3 
  • vynikající přídržnost na podklad 
  • vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím (R4) 
  • reakce na oheň – třída A1